Privatlivspolitik

 

Persondatpolitik for Asap Service

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Asap Service behandler dine personoplysninger.

 1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Asap Service v/ Pia Pedersen
Høm Møllevej 34
4100 Ringsted
pia@asapservice.dk
Telefon 60 49 35 13

CVR nr. 26393280

 1. Brug af personoplysninger

Jeg anvender dine personoplysninger til at levere mine ydelser. Personoplysningerne anvendes til  administrative formål.

 1. Kategorier af personoplysninger

Jeg indsamler følgende almindelige oplysninger om dig:

Navn og kontaktoplysninger:

Firmanavn, for- og efternavn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

 Identitetsoplysninger.

Evt. CPR nummer, CVR nummer, og lignende oplysninger, der bruges til identificering.

Virksomhedsdata

Jeg indsamler relevante oplysninger om din virksomhed, f.eks. oplysninger om ejerforhold og økonomi.

 1. Kilder

Jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig og desuden fra diverse offentlige registre f.eks. CVR –registret.

 1. Behandlingsgrundlag

Jeg indsamler data baseret på både mundtlige og skriftlige samarbejdsaftaler, skriftlige samtykker og desuden ifølge lovgrundlaget.

 1. Videregivelse af dine personoplysninger

Jeg videregiver aldrig dine personoplysninger til tredjemand.

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
 2. For at overholde en retlig forpligtelse.
 3. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en ydelse til dig, opbevares som udgangspunkt ikke, efter at vores samarbejde er endeligt ophørt.  

 1. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til mig på pia@asapservice.dk eller ved at sende et brev til mig.

Sidst opdateret: 31.januar 2022